اسکوپ یکی از تیم‌های حاضر در بیلدزآپ که در موضوع نرم‌افزار و اپلیکیشن مدیریت پروژه با تمرکز ویژه بر پروژه‌های ساختمانی و رصد کلیه فعالیت‌های مرتبط با پروژه، پیشرفت‌های خوبی را در این حوزه رقم زده است.

خدمات نرم افزار اسکوپ: ۱- ثبت تامین کنندگان در سطح کل کشور. ۲- ثبت دقیق و روزانه تمام عملیات پروژه. ۳- میزان ساعت استفاده از م...