1- ثبت استارتاپ

ارسال فرم اولیه ثبت طرح و ایده کسب و کار با استفاده از لینک ثبت استارتاپ.

۲- ارزیابی طرح

در این مرحله فرم‌های ثبت‌شده در بیلدزآپ بر اساس جذابیت ایده و پتانسیل بازار بررسی می‌شوند و با صاحبان طرح‌های تأییدشده مصاحبه می‌شود. سپس طرح‌های پذیرفته شده به مرحله پذیرش موقت یک ماهه وارد می‌شوند.

۳- پذیرش اولیه

2 ماه خدمات غیرنقدی عمومی شامل:
آموزش، مشاوره، فضای استقرار و زیرساخت های فنی
انعقاد قرارداد فضای کار اشتراکی رایگان با تیم‌ها
آنچه از سوی شتابدهنده انجام می‌گیرد:
سنجش میزان تعهد و جدیت افراد در کار
سجنش انسجام و همکاری تیم
اعتبارسنجی ایده اولیه

۴- آیدیاجامپ (Idea Jump)

در مرحله Idea Jump ارزیابی نهایی استارتاپ‌ها انجام می‌شود:
1. 10 دقیقه فرصت ارائه برای استارتاپ‌ها
2. 10 دقیقه فرصت پرسش‌وپاسخ برای داوران
3. عقد قرارداد شتابدهی در صورت پذیرش تیم‌ها
4. دریافت 15 درصد از سهام استارتاپ در ازای ارائه خدمات شتابدهی

۵- شتابدهی فاز ۱

تیم‌ها در این مرحله با استفاده از سرمایه و خدماتی که بیلدزآپ در اختیار آنها قرار می‌دهد، به تولید محصول و بهینه‌سازی مدل کسب‌وکار خود می‌پردازند تا در نهایت بتوانند در پایان دوره شتابدهی به یک مدل تکرارپذیر، گسترش‌پذیر و قابل ارائه به سرمایه‌گذار، دست پیدا کنند.
استارتاپ‌ها طی یک دوره 9 ماهه از خدمات شتابدهی  بیلدزآپ تا سقف 800 میلیون تومان بهره‌مند می‌شوند:
1. سرمایه نقدی به مبلغ 400 میلیون تومان و سرمایه غیرنقدی به مبلغ 400 میلیون تومان
2. فضای کار اشتراکی
3. خدمات زیر ساختی شامل سرور، اینترنت، تلفن سانترال و سرویس‌های ابری
4. خدمات آموزشی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی
5. خدمات منتورشیپ
6. راهبری اولیه و تعیین و پایش شاخص‌های کلیدی عملکرد
7. شبکه‌سازی جهت توسعه بازار و جذب سرمایه
8. سرویس بین المللی شدن استارتاپها

۶- شتابدهی فاز ۲(پساشتابدهی)

تیم‌هایی که دوره شتابدهی فاز ۱  را با موفقیت از سر گذارنده‌ باشند، در صورت داشتن شرایط زیر، امکان ورود به دوره پساشتابدهی را خواهند داشت:
1. محصول / خدمت آنها وارد بازار شده باشد
2. مدل کسب‌وکار آنها اعتبارسنجی اولیه شده باشد
3. موفق به کسب درآمد حداقلی شده باشند
سقف سرمایه‌گذاری بیلدزآپ در مرحله پساشتابدهی با توجه به ارزیابی شتابددهنده از تیم مشخص می‌شود.