انکوباتور (Incubator)

تعریف انکوباتور از کلمه Incubate گرفته شده است و از نظر لغوی، نـام دستگاهی است که نوزادانی را که زودتر از موعد مقرر به دنیا آمده‌اند ب...

کارآفرینی (Entrepreneurship)

مقدمه اکثر کشورهای توسعه‌یافته در حال انتقال از حالت اداری یا بوروکراتیک به وضعیت کارآفرینی هستند. کارآفرینان به ویژه در ایجاد واحدهای...

شتاب‌دهی استارتاپ ها

مقدمه در دنیای امروز بازارها سریعا در حال تغییر هستند چراکه از یک‌سو آن‌ها بر پایه ایده‌ها و نوآوری‌ها بنیان شده‌اند و از سوی دیگر ا...

سرمایه‌گذاری خطرپذیر

سرمایه‌گذاری خطرپذیر سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا VC که مخفف Venture capital بوده و از آن با عنوان‌های «سرمایه‌گذاری جسورانه» یا «سرمایه‌...