مجموعههای بیلدزآپ و تریگآپ در رویداد پارک علم و فناوری استان سمنان در شهر شاهرود حضور پیدا کرده، ضمن بازدید از امکانات پارک و برگزاری نشست با مدیر و معاونان پارک مزبور،فرصتهای همکاری فیمابین را مورد بررسی قرار دادند.

همچنین در همایش برنامهریزی شده پارک سمنان جناب آقای دکتر بروجردی مدیر مرکز نوآوری مهندسی و ساخت (بیلدزآپ) در موضوع جایگاه صنعت ساختمان و زیرساخت و ورود فناوریهای نوین در زیستبوم این صنعت و چگونگی تعامل این مرکز با تیمهای نوپا و بالغ و همکاری با پارکهای علم و فناوری بیانات خود را به حضار ارائه نمود.

در ادامه داوران بیلدزآپ، شش تیم متقاضی حوزه ساختمان و زیرساخت را مورد ارزیابی قرار دادند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *